Het doel van deze service is het optimaliseren van de voersamenstelling op basis van de actuele prijzen van dat moment. Er zijn twee varianten, de standaardversie en een versie waarin u de rapportage zelf samenstelt. In de laatstgenoemde is het mogelijk om te variëren in de verschillende diertakken, mogelijkheid voor het toevoegen van eigen producten en de verschijningsfrequentie.



Voorbeeld rapport

Vraag hier een voorbeeld rapport aan om een beeld te krijgen wat Least Cost Formulation inhoud. 

AdobeStock_358782125

LCF standaard

In deze basis versie optimaliseren we de voersamenstellingen van een aantal diercategorieën, daarvoor wordt de actuele prijs gebruikt. Daarnaast wordt de schaduwprijs berekend, de prijs waarbij het interessant wordt om deze grondstof in de voersamenstelling ‘in te rekenen’. De standaardversie verschijnt 1 keer per kwartaal.

 

Grondstoffen

LCF product specifiek

Het is ook mogelijk om zelf een rapport samen te stellen. U kiest de diercategorieën die u belangrijk vindt. Daarnaast kunnen maximaal 10 eigen producten worden meegenomen in de optimalisatie. De schaduwprijs laat zien bij welke prijs uw producten interessant worden om in de voersamenstellingen opgenomen te worden. Het is mogelijk de berekeningen maximaal één keer per maand uit te laten voeren.