VARKENS- EN PLUIMVEEVOEDING: BASISPRINCIPES

Jaarlijks aanvaardt een groot aantal mensen een baan in de (meng)voerindustrie. Onze sector verandert zich snel en staat voor grote uitdagingen, daardoor is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en de nieuwste kennis. Er zijn veel verschillende factoren die van invloed zijn op de voeding en sturing van de productie en de aansluiting op de behoefte van de huidige veehouderij is belangrijker dan ooit. Om afnemers goed te adviseren over voeding en het aangeboden assortiment voeders of (bij)producten, heeft SFR deze cursus ontwikkeld.

DOELGROEP

De cursus "Varkens- en pluimveevoeding: basisprincipes" is bestemd voor beginnende medewerkers in de diervoederindustrie. 


DAG 1

Opening

Introductie van Schothorst Feed Research en kennismaking met de deelnemers.

Anatomie en fysiologie van het maagdarmkanaal

Varkens en kippen zijn beiden eenmagige dieren. Hun maagdarmkanaal vertoont veel overeenkomsten maar ook veel verschillen. Het verkrijgen van inzicht in de gelijkenissen en verschillen zal helpen om de vertering in beide diersoorten beter te begrijpen.

Nutriënten

Nutriënten zijn de bestandsdelen die een dier nodig heeft om te kunnen leven, groeien en produceren. Nutriënten leveren energie, zijn bouwstenen en reguleren vele processen in het lichaam. In deze presentatie worden de eigenschappen en vertering van eiwit, vet en koolhydraten bediscussieerd. Er zal ook al kort een introductie gegeven worden op energiewaardering. Daarnaast zullen de functies van vitaminen en mineralen die voor varkens en pluimvee belangrijk zijn worden omschreven.

Water

Water is het "vergeten" nutriënt in dierlijke productie. Ook al wordt water niet via het voer verstrekt, het is wel heel belangrijk voor de dierlijke productie. Niet alleen de hoeveelheid water is belangrijk, maar ook de kwaliteit. Welke factoren spelen een rol bij de waterbehoefte en vooral wat is het effect van voer op wateropname? Hoe kunnen we de kwaliteit van water beoordelen en wat zijn de consequenties van een slechte waterkwaliteit?


DAG 2

Grondstoffen

Het formuleren van diervoeders is complex. Er zijn veel verschillende grondstoffen beschikbaar welke elk weer verschillende nutritionele eigenschappen hebben. Waaraan kunnen we verschillende grondstoffen herkennen? Met welke aandachtspunten moeten we rekening houden? Welke grondstoffen zijn het meest gangbaar in varkens- en pluimveevoeders.

Procestechnologie

Nadat besloten is welke grondstoffen aan een voer toegevoegd worden, moeten de voeders daadwerkelijk geproduceerd worden. Aeres Training Centre International heeft een compacte mengvoerfabriek. Tijdens dit cursusonderdeel gaat u deze mengvoerfabriek in en krijgt u een uitleg over het productieproces.


DAG 3

Op deze dag maak je een keuze voor de varkens- of pluimveepresentaties.

Varkens

Pluimvee

Toevoegingsmiddelen

Toevoegingsmiddelen (additieven) zijn producten die gebruikt worden in de diervoeding om de kwaliteit van het voer of het eindproduct te verbeteren of om de technische resultaten of gezondheid van het dier te verbeteren. Wat is het werkingsmechanisme van verschillende gangbare toevoegingsmiddelen? Welke handvatten kunnen we gebruiken om toevoegingsmiddelen te evalueren?

Het belang van een goede vitale big

Een goede big vitaliteit bij geboorte is letterlijk van levensbelang voor de big. Een goed geboortegewicht en vitaliteit bij geboorte resulteren over het algemeen in een betere biestopname en daarmee een betere overlevingskans en hoger speengewicht. Maar wat is meer bepalend voor de technische en economische resultaten bij de vleesvarkens; geboortegewicht of speengewicht?

Dragende zeugen

Moderne zeugen werpen over het algemeen grote tomen. Hierdoor komen uniformiteit, vitaliteit en de groei van de (pasgeboren) biggen onder druk te staan. Hoe kunnen we met voeding van de zeug sturen op vitale biggen bij de geboorte?

Lacterende zeugen

We weten dat biestopname heel belangrijk is voor de overleving van biggen. Waarom is biestopname zo belangrijk en hoe kunnen we biestopname beïnvloeden? Daarnaast is de voeropname van de zeug tijdens de lactatie een aandachtspunt. Hoe kunnen we voeropname stimuleren?

Toevoegingsmiddelen

Toevoegingsmiddelen (additieven) zijn producten die gebruikt worden in de diervoeding om de kwaliteit van het voer of het eindproduct te verbeteren of om de technische resultaten of gezondheid van het dier te verbeteren. Wat is het werkingsmechanisme van verschillende gangbare toevoegingsmiddelen? Welke handvatten kunnen we gebruiken om toevoegingsmiddelen te evalueren?

Vleeskuikens

Een vleeskuiken komt in de stal met een gewicht van 40 gram en verlaat binnen een paar weken de stal met een gewicht van meer dan 2 kg. In deze korte periode krijgt een vleeskuiken vaak wel vier verschillende voeders om zo goed mogelijk te voorzien in de nutritionele behoefte.

Leghennen

Het voeren van leghennen is vooral complex aan het begin van de leg en aan het einde van de leg. Rond de start van de leg is het moeilijk om de leghennen voldoende nutriënten te voeren. Aan het einde van de leg is het een uitdaging om de eischaalkwaliteit goed te houden


DAG 4

Op deze dag maak je een keuze voor de varkens- of pluimveepresentaties

Varkenssignalen

Door dieren goed te observeren kan je heel veel signalen oppikken. Als je deze signalen goed interpreteert kunnen deze signalen veel informatie geven over de gezondheid en het welbevinden van de dieren. Deze informatie kan weer gebruikt worden om de resultaten en het welbevinden van het dier en de veehouder te verbeteren.

Vleesvarkens

Voor een maximaal rendement is een optimale groei noodzakelijk. Verschilt de groei van gelten, beren en borgen? Hoe beïnvloedt genetica groei en karkaskwaliteit en hoe kunnen we dat beïnvloeden met voeding?

Biggen

Het spenen van biggen is altijd een moeilijk moment. Hoe kunnen we zorgen dat een big na het spenen blijft eten en daarmee een speendip verkleinen?

Wrap up + borrel

We sluiten de cursus met zijn allen af. Tijdens de wrap up worden de voorgaande cursusdagen kort samengevat.

Vleeskuikenouderdieren

Vleeskuikens zijn vleesproducerende dieren terwijl de ouderdieren leggende dieren zijn. Dit feit resulteert in extra nutritionele uitdagingen.

Kipsignalen

Door dieren goed te observeren kan je heel veel signalen oppikken. Als je deze signalen goed interpreteert kunnen deze signalen veel informatie geven over de gezondheid en het welbevinden van de dieren. Deze informatie kan weer gebruikt worden om de resultaten en het welbevinden van het dier en de veehouder te verbeteren.

Darmgezondheid

Een gezond functioneel maagdarmkanaal is belangrijk voor een goede en efficiënte opname van nutriënten. Voeding speelt hierin een belangrijke rol.

Wrap up + borrel

We sluiten de cursus met zijn allen af. Tijdens de wrap up worden de voorgaande cursusdagen kort samengevat.


MAAK KENNIS MET DE TRAINERS

Xandra

Xandra Benthem de Grave

 

Marco

Marco de Mik

 

Jan F

Jan Fledderus

 

Laura

Laura Star

Ellen

Ellen van Eerden

 

Lotte

Lotte Stokvis

 

Anne H

Anne Huting

 

Anouschka

Anouschka Middelkoop